Làm cách nào để tôi xác minh thông tin về việc làm, lương hoặc thu nhập cho nhân viên Intel?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015041

20/03/2018

Để xác minh việc làm, gọi điện (800) 367-5690 hoặc liên hệ với dịch vụ xác minh Equifax. 1

Để xác minh bằng lời nói việc làm, bạn cần cung cấp một số an sinh xã hội, (thu trực tiếp từ nhân viên).

Để xác minh bằng văn kiện việc làm và lương/thu nhập thông tin, bạn cần cung cấp bốn thông tin về thông tin:

  • Mã công ty của Intel #10976
  • Số an ninh xã hội (thu trực tiếp từ nhân viên)
  • Số nhân viên trên toàn thế giới (thu trực tiếp từ nhân viên)
  • Một khóa lương (cũng có được trực tiếp từ nhân viên)

1 Intel không thể xác nhận hoặc đề xuất bất kỳ nhà cung cấp hoặc trang web nào của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp thông tin này như một cách lịch sự.

 
Chủ đề liên quan
Những câu hỏi thường gặp về thông tin công ty của Intel