Intel có chương trình giảm giá nào dành cho người về nghỉ việc không?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000014993

15/09/2021

Chương trình giảm giá giảm giá theo chương trình giảm giá của Intel mang tính quốc gia và địa phương đối với các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm:

  • Nhà hàng
  • Điện tử
  • Công viên giải trí
  • Yêu cầu xem phim, v.v.

Chương trình Giảm giá Ưu đãi là một chương trình mua sắm có danh mục lớn các nhà bán lẻ cung cấp giảm giá. Truy cập chương trình thông qua cổng mua sắm, được cập nhật theo thời gian thực. Cổng mua hàng có các ưu đãi tốt nhất có sẵn trên thị trường.

Chương trình dành cho bạn khi đã nghỉ việc. Tuy nhiên, người về nghỉ việc có thể không đủ điều kiện cho một số sản phẩm/dịch vụ. Đảm bảo bạn đọc các thông tin liên quan đến chương trình giảm giá.