Tìm lộ trình sản phẩm Intel® ở đâu

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000014976

15/09/2022

Tại Intel, chúng tôi có một chương trình nghiên cứu và phát triển mở rộng bao gồm một phạm vi chủ đề phong phú và đa dạng. Là một chính sách chung của công ty, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi không bình luận về các sản phẩm Intel® chưa công bố, công nghệ trong tương lai hoặc xu hướng công nghệ.

Lộ trình và các mốc công nghệ Intel - Tại Cuộc họp quan trọng vào năm 2022, Intel đã chia sẻ chi tiết về các lộ trình và mốc công nghệ sản phẩm và quy trình của mình, những bước tiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trên các phân khúc kinh doanh.

Lộ trình sản phẩm Intel - Các lộ trình này yêu cầu Thỏa thuận Không tiết lộ thông tin của công ty (CNDA) và tài khoản Intel thích hợp để xem, vì chúng có thể liên quan đến các sản phẩm trước khi phát hành bí mật của Intel.

Truy cập phòng tin tức của chúng tôi để biết các thông báo và tin tức gần đây nhất.