Yêu cầu hệ thống đối với Hiển thị Không dây Intel® (Intel® WiDi)

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000014932

07/02/2018

Thông báoIntel không còn cung cấp hỗ trợ email, trò chuyện hoặc điện thoại cho sản phẩm này. Truy cập thông báo ngừng sản xuất để Intel® WiDi.

WiDi Badge icon Hiển thị Không dây Intel® (Intel® WiDi) yêu cầu một máy tính, bộ điều hợp TV tương thích hoặc TV với đầu vào HDMI hoặc composite A/V.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Hiển thị Không dây Intel® Pro (Intel® Pro WiDi)

Bộ vi xử lý

Cần có một trong các bộ xử lý sau:

 • Bộ xử lý dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn thế hệ thứ 4 Intel® Core™ trên nền tảng™ Intel® vPro
 • Bộ xử lý di động và máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 5
 • Bộ xử lý di động và máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 6
 • Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y7x

Nếu bạn muốn kiểm tra một bộ xử lý cụ thể để tương thích với Intel® WiDi, hãy xem cách tìm kiếm bộ xử lý tương thích với Intel WiDi.

Tìm kiếm mẫu cho bộ xử lý tương thích.

Đồ họa

Cần có một trong các giải pháp đồ họa sau:

 • Đồ họa Intel® Iris® 550
 • Đồ họa Intel® Iris® 540
 • Đồ họa HD® Intel 550
 • Đồ họa HD® Intel 540
 • Đồ họa HD® Intel 530
 • Đồ họa HD® Intel 520
 • Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
 • Đồ họa Intel® Iris® 5100
 • Đồ họa HD® Intel 5500
 • Đồ họa HD® Intel 5000
 • Đồ họa HD® Intel 4600
 • Đồ họa HD® Intel 4400
Lưu ýIntel® Pro WiDi yêu cầu phiên bản trình điều khiển đồ họa 15,36. x. x hoặc cao hơn.

Bộ điều hợp không dây

Cần có một trong các bộ điều hợp không dây sau:

 • Intel® Wireless-AC 3165 băng tần kép
 • Intel® Wireless-AC 3160 băng tần kép
 • Intel® Wireless-AC 7260 băng tần kép
 • Intel® băng tần kép Wireless-N 7260
 • Intel® Wireless-AC 7265 băng tần kép
 • Intel® băng tần kép Wireless-N 7265
 • Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép
 • Intel® tri Wireless-AC Band 17265
Lưu ýIntel® Pro WiDi yêu cầu phiên bản trình điều khiển không dây 17.13. x hoặc cao hơn.

Hệ điều hành

Cần có một trong các hệ điều hành sau:

 • Windows 7 *
 • Windows 8,1 *
 • Windows® 10
Hiển thị Không dây Intel® (Intel® WiDi)

Bộ vi xử lý

Cần có một trong các bộ xử lý sau:

 • Bộ xử lý di động Intel® Core™ i3/i5/i7 thế hệ thứ 2 (không được hỗ trợ với Windows® 10)
 • Bộ xử lý di động và máy tính để bàn thế hệ thứ 3 Intel® Core™ i3/i5/i7 (không được hỗ trợ với Windows 10)
 • Bộ xử lý di động và máy tính để bàn thế hệ thứ 4 Intel® Core™ i3/i5/i7
 • Bộ xử lý di động và máy tính để bàn thế hệ thứ 5 Intel® Core™ i3/i5/i7
 • Bộ xử lý di động và máy tính để bàn thế hệ thứ 6 Intel® Core™ i3/i5/i7

Nếu bạn muốn kiểm tra một bộ xử lý cụ thể để tương thích với Intel® WiDi, hãy xem cách tìm kiếm bộ xử lý tương thích với Intel WiDi.

Đồ họa

Cần có một trong các giải pháp đồ họa sau:

 • Đồ họa Intel® Iris® 550
 • Đồ họa Intel® Iris® 540
 • Đồ họa HD® Intel 550
 • Đồ họa HD® Intel 540
 • Đồ họa HD® Intel 530
 • Đồ họa HD® Intel 520
 • Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
 • Đồ họa Intel® Iris® 5100
 • Đồ họa HD® Intel 5500
 • Đồ họa HD® Intel 5000
 • Đồ họa HD® Intel 4600
 • Đồ họa HD® Intel 4400
 • Đồ họa HD® Intel 4200
 • Đồ họa HD® Intel 4000 (không được hỗ trợ với Windows 10)
 • Intel® đồ họa HD 3000 (di động) (không được hỗ trợ với Windows 10)
 • Đồ họa HD® Intel 2500
 • Intel® đồ họa HD 2000 (di động) (không được hỗ trợ với Windows 10)

Bộ điều hợp không dây

Cần có một trong các bộ điều hợp không dây sau:

 • Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030, 2200 hoặc 2230
 • Intel® Centrino® Wireless-N 2200 dành cho máy tính để bàn
 • Intel® Centrino® Advanced-N 6200, 6205, 6230 hoặc 6235
 • Intel® Centrino® Advanced-N 6205 dành cho máy tính để bàn
 • Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
 • Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
 • Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
 • Intel® băng tần kép Wireless-N 7260
 • Intel® Wireless-AC 7260 băng tần kép
 • Intel® Wireless-AC 7260 băng tần kép dành cho máy tính để bàn
 • Intel® Wireless-AC 3165 băng tần kép
 • Intel® Wireless-AC 3160 băng tần kép
 • ® Intel Wireless-N 7260
 • Intel® Wireless-AC 7265 băng tần kép
 • Intel® băng tần kép Wireless-N 7265
 • ® Intel Wireless-N 7265
 • Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép
 • Intel® tri Wireless-AC Band 17265
 • Broadcom BCM43228 *
 • Broadcom BCM43241 *
 • Broadcom BCM4352 *

Hệ điều hành

Cần có một trong các hệ điều hành sau:

 • Windows 7 *
 • Windows 8 *
 • Windows 8,1 *
 • Windows 10 (được hỗ trợ với các bộ điều hợp không dây Select và Intel® chỉ CPU thế hệ thứ 4, 5 hoặc 6)