TA-794: Hư ổ đĩa cứng SCSI có thể xảy ra đối với Khung máy chủ Intel® SC5300

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008662

29/06/2017

Tư vấn kỹ thuật 794 (PDF) biểu tượng
Intel đã nhận được báo cáo về hư ổ đĩa cứng khi bật nguồn hệ thống trong Khung Máy chủ Intel® SC5300 (chỉ dành cho LX và BRP SKU) cùng với 6-bay SCSI Bảng nối đa năng Hoán đổi Nóng (HSBP), AXX6SCSIDB.Tên tập tin: TA_794-1.pdf
Ngày: tháng 11 năm 2005
Dung lượng: 14.8 KB
Phiên bản: 1.0

 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*