Vấn đề lập trình backplane HSC cho nền tảng Intel® Server Platform SR1425BK1E

Tài liệu

Xử lý sự cố

000008590

15/07/2017

Intel đã phát hiện ra xung đột về địa chỉ phần cứng giữa các thành phần PXH trên Intel® Server Board SE7221BK1-E và bộ điều khiển hoán đổi nóng (HSC) trên các máy bay Intel 1U SATA và SCSI được sử dụng cùng với Intel® Server Platform SR1425BK1-E. Xung đột về địa chỉ sẽ ngăn chặn khả năng Cập Nhật chương trình cơ sở HSC nằm trên các phụ kiện máy bay phản lực 1U SATA và SCSI. Sự cố này không ảnh hưởng đến Intel® Server Board SE7221BK1-E như một sản phẩm độc lập cũng như không ảnh hưởng đến bo mạch chính khi được tích hợp với bất kỳ khung vỏ nào của Intel hoặc bên thứ ba khác. Vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến Intel® Server Platform SR1425BK1-E, vì nền tảng này sử dụng các phụ kiện máy bay phản ứng SATA và SCSI. Các nền tảng máy chủ khác của Intel sử dụng cùng các phụ kiện phía sau 1U không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Vấn đề lập trình backplane ta-741-01 HSCicon
Tên tập tin: ta_741 -01. PDF
Dung lượng: 16 KB
Ngày: ngày 2004 Tháng 12
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*