Hướng dẫn sử dụng Quick Start dành cho hệ thống máy chủ Intel® Entry SR1425BK1-E

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008559

15/07/2017

Đây là hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho hệ thống máy chủ Intel® Entry SR1425BK1-E. Hướng dẫn này được chia thành hai tài liệu.

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (PDF) phía trướcicon
Tên tập tin: sr1425bk1-eqsugfront. PDF
Dung lượng: 8.592 KB
Ngày: ngày 2004 Tháng 10
Xem xét lại: 1,0

Mặt sau của hướng dẫn người dùng bắt đầu nhanh (PDF)icon
Tên tập tin: sr1425bk1-equsgback. PDF
Dung lượng: 9.076 KB
Ngày: ngày 2004 Tháng 10
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*