Tùy chọn Hỗ trợ Khách hàng cho Điểm truy cập và Bộ điều hợp Intel® đã ngưng sản xuất

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008535

31/01/2020

Vào ngày 01 tháng 8 năm 2003, Intel đã công bố việc ngưng sản xuất một số Sản phẩm Không dây Intel® cụ thể sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 01 năm 2004. Các tùy chọn hỗ trợ có sẵn bao gồm:

 

Lưu ý Nhân viên dịch vụ khách hàng của Intel sẽ không phản hồi các cuộc điện thoại, trò chuyện, diễn đàn hỗ trợ cộng đồng hoặc yêu cầu qua email đối với các sản phẩm tự phục vụ.

 

Intel sẽ không cung cấp các cập nhật phần mềm trong tương lai để hỗ trợ các hệ điều hành mới hoặc để cải thiện tính tương thích với các thiết bị và sản phẩm phần mềm của bên thứ ba.

Các tài liệu này được cung cấp chỉ cho các mục đích tham khảo lịch sử và tuân theo các điều khoản được quy định trong Điều khoản Sử dụng.

Các sản phẩm sau đây bị ảnh hưởng:

Điểm truy cập và Bộ điều hợp Intel® Phạm vi Bảo hành
WPC2011 - Bộ điều hợp Thẻ mạng LAN cho Máy tính PRO/Không dây Intel® 2011 Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
WPCR2011 - Card Chuyển Đổi Mạng LAN PCI PRO/Không dây Intel® 2011 Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
WPC2011B - Bộ điều hợp Thẻ mạng LAN cho Máy tính PRO/Không dây Intel® 2011B Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
WPCI2011B - Bộ Điều Hợp LAN PCI PRO/Không Dây Intel® 2011B Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
WCB5000 - Bộ Điều Hợp Cardbus LAN PRO/Không Dây Intel® 5000 Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
WPCI5000 - Bộ Điều Hợp LAN PCI PRO/Không Dây Intel® 5000 Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
Bộ điều hợp Bluetooth® Phạm vi Bảo hành
CBT - Bộ điều hợp Bluetooth® Xircom® CreditCard Tuổi thọ sử dụng Giới hạn
R2BT - Bộ điều hợp Bluetooth® Xircom® RealPort2™ Tuổi thọ sử dụng Giới hạn

 

Tôi cần thay thế một trong những sản phẩm trên. Cần thực hiện quy trình như thế nào?
Sau ngày 21 tháng 01 năm 2004, nếu hóa đơn của bạn hiển thị ngày mua hàng rơi vào danh sách trên trên, nhấp vào liên kết bảo hành trên trang sản phẩm phù hợp và tuân theo hướng dẫn gửi thông tin.

Tôi cần hỗ trợ xử lý sự cố cho sản phẩm của mình. Làm thế nào để nhận được sự trợ giúp?
Hỗ trợ trực tuyến để tự xử lý có sẵn ít nhất trong suốt thời gian bảo hành sản phẩm.