Thông báo về ngừng sản phẩm cho Intel® RAID Controller SRCU42X

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008499

14/07/2017

Intel sẽ thông báo về sự ngừng sản xuất của Intel® RAID Controller SRCU42X và phụ tùng và phụ kiện liên quan.

Ngừng sản phẩmPDF icon
Tên tập tin: PDA_SRCU42X_PCN108407 -00. PDF
Kích thước: 23.081 Bytes
Ngày: Tháng tư, 2008
Phiên bản tập tin: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*