Phụ tùng, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình cho Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008487

14/07/2017

Hướng dẫn cấu hình này dành cho Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E.

Danh sách phụ tùng/bộ phận và hướng dẫn cấu hình (PDF)icon
Hướng dẫn tham khảo để hỗ trợ khách hàng sắp xếp các thành phần cần thiết để cấu hình các sản phẩm Intel® Server Board và Khung máy chủ Intel® Knock-Down-Kit.

Tên tập tin: se7221ba1config. PDF
Dung lượng: 76 KB
Ngày: Tháng 2005
Xem xét lại: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*