Danh sách bộ nhớ được thử nghiệm cho Intel® Server Board S3000PT

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008483

27/06/2017

Mô-đun bộ nhớ trên Intel® Server Board S3000PT có 4 DIMM khe cắm, có thể chứa đến 8 GB ECC không buffered và không-ECC-533 hoặc bộ nhớ DDR2-667 sử dụng mô-đun DIMM 4 72-bit. Các tính năng bộ nhớ sau được hỗ trợ:

  • Các mô-đun ECC và không tương thích không buffered DDR2-533 và DDR2-667 (phù hợp với thông số kỹ thuật DDR JEDEC DIMM).
  • DIMM có dung lượng 256 MB, 512 MB, 1 GB và 2 GB. Các kích thước DRAM khác có thể hoạt động chính xác nhưng sẽ không được xác thực.
  • Cấu hình tối thiểu là 256 MB sử dụng 1 256 MB DIMM.
  • Cấu hình tối đa là 8 GB.

Tham chiếu sau đây là danh sách bộ nhớ được thử nghiệm.

Báo cáo kiểm tra danh sách bộ nhớ (PDF)icon
Tên tập tin: S3000PT_memlist_Rev_25. PDF
Dung lượng: 89 KB
Ngày: ngày 2009 tháng 2
Xem xét lại: 25,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*