Khả năng tương thích bộ xử lý dành cho dòng Intel® Compute Module HNS2600TP Family và Intel® Server Board S2600TP

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008451

31/01/2020

Chọn sản phẩm của bạn để xem các bộ xử lý đã được hỗ trợ và thử nghiệm.

Lưu ýDòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4 yêu cầu BIOS 01.01.0014 hoặc mới hơn. Các bo mạch có phiên bản PBA tương đương với hoặc thấp hơn-251 yêu cầu nâng cấp BIOS trước khi cài đặt bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v4.

 

Intel® Compute Module HNS2600TP24R
Intel® Compute Module HNS2600TPFR
Intel® Compute Module HNS2600TPR
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR
Intel® Compute Module HNS2600TP
Intel® Compute Module HNS2600TPF
Intel® Server Board S2600TPR
Intel® Server Board S2600TPFR


Đối với cấu hình bộ xử lý kép, Intel khuyến cáo rằng các bộ xử lý giống hệt nhau được cài đặt. Tham khảo phần quy tắc dân số bộ xử lý của tài liệu thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Intel® Server Board để biết thêm thông tin.
 

Các chủ đề liên quan
Khả năng tương thích hệ điều hành cho dòng Intel® Server Board S2600TP
Hỗ trợ cài đặt bộ xử lý® Intel-video từng bước từ hộp để khởi động