Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho Intel® RAID Controller SRCU42X

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008426

14/07/2017

Hướng dẫn này chứa hướng dẫn từng bước để cài đặt Windows * Server 2003/2000 và/hoặc Red Hat Linux * 8,0 trên một ổ đĩa RAID duy nhất sử dụng tất cả các đĩa có sẵn. Nếu bạn định sử dụng một hệ điều hành khác, hoặc cần một cấu hình RAID cao cấp hơn, bạn nên tham khảo hướng dẫn cài đặt phần mềm và người dùng.

 

Hướng dẫn bắt đầu nhanh-phía trước (PDF)icon
Tên tập tin: qsg_front. PDF
Dung lượng: 10329 KB
Ngày: ngày 2003 tháng 9
Xem xét lại: 1,0

Hướng dẫn bắt đầu nhanh-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: qsg_back. PDF
Dung lượng: 9027 KB
Ngày: ngày 2003 tháng 9
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.