Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho Intel® RAID Controller SASMF8I

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008423

14/07/2017

Hướng dẫn sử dụng phần cứng (PDF)icon
Hướng dẫn này là tham chiếu phần cứng và hướng dẫn sử dụng cho Intel® RAID Controller SASMF8I. Bao gồm hướng dẫn cài đặt hoàn chỉnh và thông số kỹ thuật.

Tên tập tin: E33625_001_SASMF8I_HWUG. PDF
Dung lượng: 573 KB
Ngày: ngày 2008 tháng 12
Xem xét lại: 3,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*