Hướng dẫn tích hợp nhanh dành cho Intel® RAID Controller RS3SC008

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008420

14/07/2017

Hướng dẫn tích hợp nhanh (PDF)icon
Hướng dẫn này có hướng dẫn về cài đặt và sử dụng bộ điều khiển, tạo mảng RAID và cài đặt hệ điều hành cho Intel® RAID Controller RS3SC008.

Dung lượng: 914 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 6

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*