Hướng dẫn sử dụng Quick Start dành cho Intel® RAID Controller RS2WG160

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008418

14/07/2017

Đây là hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho Intel® RAID Controller RS2WG160. Hướng dẫn sử dụng nhanh chóng của người dùng bắt đầu cung cấp một cái nhìn tổng quan về trình điều khiển và cài đặt bộ điều khiển, tạo mảng RAID và cài đặt hệ điều hành. Hướng dẫn này được chia thành hai tài liệu.

Hướng dẫn sử dụng Quick Start-Front (PDF)icon
Tên tập tin: E92188001_RS2WG160_QSUG_front. PDF
Dung lượng: 2.634 KB
Ngày: ngày 2010 tháng 7
Phiên bản tập tin: 1,0

Hướng dẫn sử dụng bắt đầu nhanh-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: E92188001_RS2WG160_QSUG_back. PDF
Dung lượng: 7.019 KB
Ngày: ngày 2010 tháng 7
Phiên bản tập tin: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*