Hướng dẫn cài đặt bộ kit quạt cho Hệ Thống Lưu Trữ Nhập Intel® SS4200-E

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008410

14/07/2017

Hướng dẫn cài đặt bộ dụng cụ quạt (PDF)icon
Hướng dẫn cài đặt này cung cấp các bước cụ thể cần thiết để thay thế một quạt tản nhiệt không thành công trong Hệ Thống Lưu Trữ Nhập Intel® SS4200-E. Chỉ nên thay thế quạt tản nhiệt nếu nó được nhân viên dịch vụ huấn luyện chẩn đoán là hoạt động không đúng hoặc không làm việc.

Tên tập tin: E20702003_SS4200EFanKitInstallGuide. PDF
Dung lượng: 1.262 KB
Ngày: ngày 2008 tháng 3
Xem xét lại: 3,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*