TA-940: Lỗi bật nguồn khi Cáp nguồn AUX được cắm vào Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008406

10/11/2017

Sự cố đã xác định với Khung Máy chủ Intel® khi sử dụng Bo mạch Máy chủ Intel® S5500BC. Hệ thống có thể lỗi nguồn khi cáp nguồn AUX (được sử dụng cho Bus quản lý nguồn — PMBUS) được cắm vào Bo mạch máy chủ Intel® S5500BC. Sự cố này chỉ xảy ra khi sử dụng Bo mạch máy chủ Intel® S5500BC và không ảnh hưởng đến bất kỳ bo mạch máy chủ nào khác có thể được sử dụng với khung này.

Tư vấn kỹ thuật (PDF) biểu tượng
Tham khảo Tư vấn kỹ thuật để biết thêm chi tiết và giải pháp cho sự cố.

Tên tập tin: TA0940_01.pdf
Dung lượng: 104 MB
Ngày: tháng 12 năm 2009
Tập tin sửa đổi: 1.0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*