Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho Intel® Server Board S2400GP

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008402

29/09/2017

Các tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự tích hợp cho bo mạch hoặc hệ thống. Bản sao vật lý của hướng dẫn này cũng được bao gồm trong các bo mạch và hệ thống.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh
Hướng dẫn bắt đầu nhanh phía trướcHướng dẫn bắt đầu nhanh phía trước (PDF)icon
Dung lượng: 7.527 KB
Ngày: 2012 tháng 5
Hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng trở lạiQuay lại hướng dẫn bắt đầu nhanh (PDF)icon
Dung lượng: 2.228 KB
Ngày: 2012 tháng 5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*