Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3JC080

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008393

13/07/2017

Hướng dẫn sử dụng phần cứng (PDF)icon
Hướng dẫn này có hướng dẫn cài đặt đầy đủ và thông số kỹ thuật cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3JC080.

Tên tập tin: H43552001_RMS3JC080_UserGuide. PDF
Dung lượng: 520 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 8
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*