Hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho Intel® Entry Server Chassis SC5275-E

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008359

16/07/2017

Hướng dẫn sử dụng Intel® Entry Server CHASSIS SC5275-E (PDF)icon
Hướng dẫn sử dụng này được ghi cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa khung máy chủ này. Tài liệu này cung cấp tổng quan ngắn gọn về các tính năng của Bo mạch và khung, một danh sách các phụ kiện hoặc các thành phần khác mà bạn có thể cần, thông tin xử lý sự cố và hướng dẫn cách thêm và thay thế các thành phần trên Intel® Entry Server Chassis SC5275-E.

Tên tập tin: c50277001_sc5275e_pg. PDF
Dung lượng: 2464 KB
Ngày: ngày 2004 Tháng 12
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*