Tài liệu quy định dành cho bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008353

22/08/2018

Chứng chỉ và tuyên bố này mô tả các nhãn hiệu và thông tin về an toàn theo quy định cho bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê tại đây. Bo mạch Intel NUC DE3815TYBE là một sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 493 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Chứng nhận RoHS Bsmiicon
Dung lượng: 135 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 8
Giấy chứng nhận kiểm tra CBicon
Dung lượng: 120 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 11
Tuyên bố EPEATicon
Dung lượng: 108 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 4
Tuyên bố về sự phù hợp của Intelicon
Dung lượng: 78 KB
Ngày: tháng 2017
Chứng nhận chấp nhận VCCI EMC Nhật bảnicon
Dung lượng: 281 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 8
Thư biến động dành cho các sản phẩm Intel® NUC
Tuyên bố về sự phù hợp của Mdds EU CE RoHSicon
Dung lượng: 216 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 4
MDDS (bảng dữ liệu khai báo vật liệu) icon
Dung lượng: 459 KB
Ngày: ngày 2016 tháng 6
Chứng nhận EMC KCC Hàn Quốcicon
Dung lượng: 803 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 4
Chứng nhận an toàn EMC BSMI của Đài Loanicon
Dung lượng: 676 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 8
Đài Loan BSMI RoHSicon
Dung lượng: 135 KB
Ngày: ngày 2018 tháng 2
Giấy chứng nhận tuân thủ ulicon
Dung lượng: 389 KB
Ngày: tháng 2014

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.