Hệ thống Máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Sự cố kết nối cáp I2C cho các dòng sản phẩm Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP và Hệ thống Máy chủ Intel® P4000CP

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008332

11/03/2024

Tư vấn kỹ thuật 1011 icon
Tài liệu này mô tả sự cố kết nối cáp I2C khi cài đặt bảng nối đa năng thứ hai cho Hệ thống Máy chủ Intel® P4208CP4MHGC. Các sản phẩm bị ảnh hưởng và hướng dẫn giải quyết được bao gồm.

Dung lượng: 117 KB
Ngày: Tháng 6 năm 2012

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*