Phụ tùng, danh sách bộ phận và hướng dẫn cấu hình cho bộ điều khiển Intel® RAID RS2WC040 và RS2WC080

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008329

29/06/2017

Phụ tùng và hướng dẫn cấu hình (PDF)icon
Hướng dẫn tham khảo để hỗ trợ khách hàng sắp xếp các thành phần cần thiết để cấu hình bộ điều khiển Intel® RAID RS2WC040 và RS2WC080.

 

Tên tập tin: RS2WC0X0_Config_10. PDF
Dung lượng: 141 KB
Ngày: ngày 2010 tháng 4
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.