Tài liệu quy định dành cho bộ Intel® NUC DN2820FYKH

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008323

22/08/2018

Các chứng chỉ và tuyên bố bên dưới mô tả các nhãn hiệu pháp lý và thông tin về an toàn dành cho bộ Intel® NUC DN2820FYKH.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê tại đây. Bộ Intel NUC DN2820FYKH là một sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 493 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Giấy chứng nhận kiểm tra CBicon
Dung lượng: 114 KB
Ngày: ngày 21 tháng 4 năm 2015
Chứng nhận an toàn Trung Quốc CCC EMCicon
Kích thước: 1,66 MB
Ngày: ngày 28 tháng 1 năm 2014
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)icon
Dung lượng: 540 KB
Ngày: ngày 9 tháng 2 năm 2014
Chứng nhận Demkoicon
Dung lượng: 378 KB
Ngày: ngày 9 tháng 1 năm 2014
Tuyên bố về sự phù hợp của Intelicon
Dung lượng: 92 KB
Ngày: ngày 22 tháng 4 năm 2016
Thư biến động dành cho các sản phẩm Intel® NUC
Tuyên bố về sự phù hợp của Mdds EU CE RoHSicon
Dung lượng: 13 KB
Ngày: ngày 23 tháng 12 năm 2013
Chứng nhận an toàn Mexico NOMicon
Dung lượng: 199 KB
Ngày: ngày 22 tháng 1 năm 2016
Chứng nhận EMC MSIP Hàn Quốcicon
Dung lượng: 797 KB
Ngày: ngày 16 tháng 12 năm 2013
Chứng nhận an toàn Ukraina EMCicon
Dung lượng: 897 KB
Ngày: ngày 25 tháng 1 năm 2014
Giấy chứng nhận tuân thủ ulicon
Dung lượng: 389 KB
Ngày: ngày 8 tháng 1 năm 2014

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.