Khả năng tương thích hệ điều hành cho dòng Intel® Server Board S2600IP

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008258

10/02/2020

Bảng này liệt kê các hệ điều hành được thử nghiệm cho dòng Intel® Server Board S2600IP. Không hỗ trợ các hệ điều hành không được liệt kê.

 

Hệ điều hànhLưu ýLoại thử nghiệm
Microsoft Windows Server 2008 *, 32-bit và 64-bit, bao gồm SP2 và R2 SP11,2,4

P1

Microsoft Windows Server 2012 * với Hyper-v x644
Red Hat Linux * máy chủ doanh nghiệp 6,3 
SUSE Linux * Enterprise Server 11, 32 và 64-bit, SP1 
Microsoft Windows Server 2003 *, 32-bit và 64-bit với gói dịch vụ 24

P2

Microsoft Windows 7 *, 32-bit và 64-bit 
Red Hat Linux Enterprise Server 5,8, 32-bit và 64-bit 
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, 32-bit và 64-bit 
Solaris 10 * U9 
Bản Cập Nhật VMware ESX/ESXi * 4,0 1 (chỉ với bộ điều khiển SATA có khả năng AHCI ở chế độ AHCI. Onboard RAID (ESRT2 and RSTe) phải bị vô hiệu hoá)3
VMware ESXi 5,0 (chỉ với bộ điều khiển SATA có khả năng AHCI ở chế độ AHCI. Onboard RAID (ESRT2 and RSTe) phải bị vô hiệu hoá)3
VMware ESXi 5,5 (chỉ với bộ điều khiển SATA có khả năng AHCI ở chế độ AHCI. Onboard RAID (ESRT2 and RSTe) phải bị vô hiệu hoá)3

 

Lưu ý
 1. Thử nghiệm và chứng nhận Windows Server 2008 R2 mở rộng hỗ trợ cho các phiên bản sau:
  Windows Server 2008 R2 dành cho các hệ thống nhúng (tiêu chuẩn)
  Windows Server 2008 R2 dành cho các hệ thống nhúng (doanh nghiệp)
  Nền tảng Windows Server 2008 R2
  Windows Server 2008 R2 Standard
  Windows Server 2008 R2 Enterprise
  Trung tâm dữ liệu Windows Server 2008 R2
  Máy chủ web Windows 2008 * R2
  Máy chủ Windows HPC 2008 * R2
  Máy chủ Windows Essential Business 2008 *

 2. Windows Small Business Server 2011 * được tích hợp trên Windows Server 2008 R2. Windows Small Business Server 2011 sử dụng trình điều khiển được hệ điều hành Windows Server 2008 R2 hỗ trợ.

 3. Không hỗ trợ cài đặt VMware ESXi 5. x, ESXi 4. x, ESX 4. x lên ESRT2 RAID hoặc RSTe RAID. Onboard RAID (ESRT2 and RSTe) phải được vô hiệu.

 4. Thông tin về Microsoft WHQL

   

   Loại thử nghiệmCam kết hỗ trợ
  P1Khả năng tương thích và căng thẳng – căng thẳng hệ thống với phần mềm thử nghiệm đặc biệt được sử dụng để tối đa hóa sự căng thẳng của CPU, bộ nhớ và xe buýt IO của nền tảng. Các lĩnh vực thử nghiệm trong xác thực tương thích là xác minh chức năng cơ bản, cài đặt hệ điều hành và khởi động.Intel cung cấp hỗ trợ cho khách hàng có vấn đề với các hệ điều hành liên quan đến việc lắp đặt và chức năng của Bo mạch máy chủ. Hỗ trợ được cung cấp, bất kể bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi được thử nghiệm trong hệ điều hành cụ thể.
  P2Thử nghiệm cơ bản – cài đặt hệ điều hành, khởi động và xác thực chức năngIntel cung cấp và kiểm tra trình điều khiển hệ điều hành cho mỗi bộ điều khiển tích hợp Bo mạch máy chủ, với điều kiện là nhà cung cấp bộ điều khiển có trình điều khiển có sẵn theo yêu cầu. Intel không yêu cầu nhà cung cấp phát triển các trình điều khiển cho các hệ điều hành mà họ chưa hỗ trợ. Chức năng của một số bộ điều khiển tích hợp Bo mạch máy chủ có thể bị hạn chế.

  Intel cung cấp không hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến sử dụng bộ điều hợp bổ trợ hoặc thiết bị ngoại vi, khi hệ điều hành chỉ có thử nghiệm cài đặt cơ bản.