Hướng dẫn cài đặt và người dùng phần cứng dành cho Intel® RAID Controller SASUC8I

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008253

27/06/2017

Hướng dẫn cài đặt và người dùng phần cứngicon
Hướng dẫn này là tham chiếu phần cứng và hướng dẫn sử dụng cho Intel® RAID Controller SASUC8I. Bao gồm hướng dẫn cài đặt hoàn chỉnh và thông số kỹ thuật.

Tên tập tin: E54443-002_SASUC8I_HWG. PDF
Dung lượng: 530 KB
Ngày: ngày 2008 tháng 12
Xem xét lại: 2,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*