Hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần cứng cho Intel® RAID Controller SASUC8I

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008253

12/03/2024

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng icon
Hướng dẫn này là tài liệu tham khảo phần cứng và hướng dẫn sử dụng cho Intel® RAID Controller SASUC8I. Nó chứa các hướng dẫn cài đặt và thông số kỹ thuật đầy đủ.

Tên tập tin: E54443-002_SASUC8I_HWG.pdf
Kích thước: 530 KB
Ngày: Tháng 12 năm 2008
Phiên bản: 2.0

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*