TA-1014: Hệ thống POST hang sự kiện cho Intel® Integrated RAID Modules

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000008227

30/06/2017

Tư vấn kỹ thuật 1014 (PDF)icon
Tài liệu này mô tả một hệ thống có thể đăng sự kiện treo và các hành động khắc phục cần thiết để giải quyết. Lỗi này có thể xảy ra khi khởi động yên lặng được kích hoạt trong BIOS hệ thống và mô-đun RAID với phiên bản chương trình cơ sở mặc định 23.2.1-0046 được cài đặt.

Dung lượng: 28 KB
Ngày: ngày 2012 tháng 7

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*