Các hệ điều hành đã thử nghiệm dành cho dòng Intel® Server Board S5500WB

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008215

26/09/2017

Trang này có chứa một danh sách các hệ điều hành được thử nghiệm cho dòng Intel® Server Board S5500WB. Các hệ điều hành không được liệt kê dưới đây không được hệ thống hoặc bo mạch máy chủ này hỗ trợ.

 
Hệ điều hànhLoại thử nghiệm
Microsoft Windows Server 2008 * (xem bên dưới)

P1

Microsoft Windows Server 2003 R2, 32-và 64-bit, gói dịch vụ 2
Red Hat Doanh nghiệp Linux 4 * U8, 32-và 64-bit
Red Hat Doanh nghiệp Linux 5 U6, 32-và 64-bit
SUSE Linux Enterprise Server 10 *, 32-và 64-bit, gói dịch vụ 4
SUSE Máy chủ doanh nghiệp Linux 11 SP1, 32-và 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit

P2

Microsoft Windows Small Business Server 2011
Microsoft Windows XP 64-bit
Solaris 10 * U7 (thử nghiệm được thực hiện trong chế độ SATA Enhanced)
SUSE Linux Enterprise Server 10 *, 32-và 64-bit, gói dịch vụ 3

VMware* ESX/esxi 3,5 U4
VMware ESX/ESXi 4.0/4.1/5.0 U1
Thiết bị lưu trữ VMware vSphere 1,0

 
Thông tin về Microsoft WHQL . Báo cáo gửi bài kiểm tra chứng nhận Linux và Unix.
 
 Loại thử nghiệmCam kết hỗ trợ
P1Khả năng tương thích và căng thẳng – căng thẳng hệ thống với phần mềm thử nghiệm đặc biệt được sử dụng để tối đa hóa sự căng thẳng của CPU, bộ nhớ và xe buýt IO của nền tảng. Các lĩnh vực kiểm tra trong xác thực tương thích là xác minh chức năng cơ bản, cài đặt và khởi động hệ điều hành.Intel sẽ cung cấp hỗ trợ cho các vấn đề của khách hàng với các hệ điều hành này liên quan đến việc lắp đặt và/hoặc chức năng của Bo mạch máy chủ có hoặc không có bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi đã được thử nghiệm trong hệ điều hành cụ thể.
P2Thử nghiệm cơ bản – cài đặt hệ điều hành, khởi động và xác thực chức năngIntel sẽ cung cấp và thử nghiệm các trình điều khiển hệ điều hành cho mỗi bộ điều khiển tích hợp của Bo mạch máy chủ, với điều kiện nhà cung cấp bộ điều khiển có một trình điều khiển có sẵn theo yêu cầu. Các nhà cung cấp sẽ không có yêu cầu của Intel để phát triển trình điều khiển cho các hệ điều hành mà họ không được hỗ trợ. Điều này có thể hạn chế chức năng của một số Bo mạch máy chủ tích hợp bộ điều khiển.

Intel sẽ không cung cấp hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến việc sử dụng bất kỳ bộ điều hợp bổ trợ nào hoặc các thiết bị ngoại vi được cài đặt trong hệ thống máy chủ khi hệ điều hành chỉ nhận được thử nghiệm cài đặt cơ bản.

 

Microsoft * Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 * (32 và 64-bit) bao gồm SP2 và R2 SP1

Thử nghiệm và chứng nhận Microsoft * Windows Server 2008 R2 mở rộng hỗ trợ cho các phiên bản sau:
Microsoft * Windows Server 2008 R2 dành cho các hệ thống nhúng (tiêu chuẩn)
Microsoft * Windows Server 2008 R2 dành cho các hệ thống nhúng (doanh nghiệp)
Nền tảng Microsoft * Windows Server 2008 R2
Tiêu chuẩn Microsoft * Windows Server 2008 R2
Microsoft * Windows Server 2008 R2 Enterprise
Trung tâm dữ liệu Microsoft * Windows Server 2008 R2
Microsoft * Windows máy chủ web 2008 R2
Microsoft * Windows HPC Server 2008 R2
Microsoft * Windows máy chủ kinh doanh cần thiết 2008