Khả năng tương thích bộ xử lý dành cho dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5-2400 v2 và dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2400

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008194

26/09/2017

Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2400 v2

Các bộ xử lý này yêu cầu BIOS 2.01.0002 hoặc mới hơn. Các bo mạch và hệ thống mới với BIOS 01.02.0008 hoặc cũ hơn. Tất cả các bo mạch và hệ thống đều yêu cầu nâng cấp BIOS trước khi cài đặt các bộ xử lý này.

 
Số bộ xử lýCacheTốc độ xung nhịpTốc độ Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2470 v225 MB2,4 GHz8 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450 v220 MB2,5 GHz8 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L v225 MB1,7 GHz7,2 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2440 v220 MB1,9 GHz7,2 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430 v215 MB2,5 GHz7,2 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L v215 MB2,4 GHz7,2 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2420 v215 MB2,2 GHz7,2 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2407 v210 MB2,4 GHz6,4 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2403 v210 MB1,8 GHz6,40 GT/giây
 

Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2400

Các bộ xử lý này không có yêu cầu về phiên bản BIOS.

 
Số bộ xử lýCacheTốc độ xung nhịpTốc độ Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI)
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-247020 MB2,30 GHz8,00 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L20 MB1,80 GHz8,00 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-245020 MB2,10 GHz8,00 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2448L20 MB1,80 GHz8,00 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-244015 MB2,40 GHz7,20 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L15 MB2,00 GHz7,20 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-243015 MB2,20 GHz7,20 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L15 MB1,80 GHz7,20 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-242015 MB1,90 GHz7,20 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L10 MB2,00 GHz6,40 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-240710 MB2,20 GHz6,40 GT/giây
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-240310 MB1,80 GHz6,40 GT/giây