Khả năng chơi game trên Windows XP* cho Chipset Intel® G45 Express

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008176

24/03/2022

Chúng tôi đã biên dịch một danh sách các trò chơi phổ biến có thể chơi được trên đồ họa tích hợp của Chipset Intel® G45 Express trên Windows XP*. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin này như một sự thuận tiện. Danh sách không nhằm mục đích hoàn chỉnh hoặc bao gồm tất cả và có thể thay đổi hoặc sửa đổi mà không có thông báo.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp trải nghiệm chơi game tối ưu nhất trên các Intel®-based tảng khác nhau. Trải nghiệm chơi game riêng lẻ có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng trò chơi và cấu hình máy tính.

 

Tựa gameChi tiết bổ sung
(nếu có)
5555 Games* 
Age of Empires* III: The Ancient Dynasty 
Age of Empires* III: The War Chiefs* 
Assassins Creed* 
Battlefield 2142* 
BioShock* 
Call of Duty* 4 
Command & Conquer 3 Tiberium Wars* 
Company of Heroes* 
Crysis* 
Devil May Cry* 4 
Doom* 3 
Enemy Territory: Quake Wars* 
F.E.A.R.* 
Gears Of War* 
Guild Wars* Eye of the North* Expansion 
GTR*: Evolution 
Halo*: Combat Evolved* 
Half Life* 2 
Lego*: Indiana Jones* 
Lost Planet*: Colonies 
Medieval* 2 
Microsoft Zoo Tycoon* 2: Complete Collection 
Nancy Drew*: The White Wolf of Icicle Creek* 
Paws and Claws* Pet School* 
Prey* 
Second Life* 
Sid Meier's Civilization* IV: Beyond the Sword* 
SimCity* 4 Deluxe Edition 
Sims* 2 Deluxe, The 
Sims* 2: Bon Voyage Expansion Pack, The 
Sims* 2: H&M* Fashion Stuff Pack, The 
Sims* 2: Pets Expansion Pack, The 
Sims* 2: Seasons Expansion Pack, The 
Sims* 2: University Expansion Pack, The 
StarCraft*: Battle Chest* 
Supreme Commander* 
S.T.A.L.K.E.R.* 
Universe at War* 
Unreal Tournament* 3 
Warcraft* III: Battle Chest* 
The Witcher* 
World in Conflict* 
World of Warcraft* 
Chủ đề liên quan
Tối ưu hóa các trò chơi phổ biến để chơi trên Đồ họa Intel®
Các tính năng và API được hỗ trợ dành cho Trình điều khiển Đồ họa Intel®
Tôi có đang có Trình điều khiển Đồ họa mới nhất không?