Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho các bộ điều khiển Intel® RAID sử dụng chồng phần mềm RAID (IR) tích hợp

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008170

04/06/2020

Hướng dẫn sử dụng (PDF)icon
Cấu hình và cách sử dụng của các bộ điều khiển Intel® RAID RMS3JC080, RS3UC080, RS3FC044, RMS25JB080, RMS25JB040, RMS25KB080, RMS25KB040, RS25FB044 Plus hướng dẫn cho tiện ích dòng lệnh SAS3IRCU

Kích thước: 1,10 MB
Ngày: ngày 2013 tháng 8
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 

Các chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID và bộ lưu trữ
Danh sách các hệ điều hành và phần cứng đã được thử nghiệm cho các bộ điều khiển Intel® RAID RS3UC080, RS3FC044 và RS3GC008