Phần cứng và danh sách các hệ điều hành đã được thử nghiệm cho Intel® Server Board S1200KP

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008143

15/07/2017

Tài liệu này nhằm cung cấp cho người dùng Intel® Server Board S1200KP bằng hướng dẫn cho các hệ điều hành khác nhau, thẻ bộ điều hợp và các thiết bị ngoại vi được Intel thử nghiệm trên nền tảng này.

Tài liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật thành các bộ điều hợp mới, các thiết bị ngoại vi và hệ điều hành được kiểm tra hoặc cho đến khi Intel® Server Board S1200KP không còn trong quá trình sản xuất. Mỗi bản phát hành mới của tài liệu sẽ trình bày thông tin Cập Nhật cũng như tiếp tục cung cấp thông tin từ các phiên bản trước.

Danh sách các hệ điều hành và phần cứng đã được thử nghiệmicon
Dung lượng: 135 KB
Ngày: ngày 2011 tháng 8
Phiên bản tập tin: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*