Phần cứng và danh sách hệ điều hành đã được thử nghiệm cho Intel® RAID Controller RT3WB080

Tài liệu

Khả năng tương thích

000008100

10/02/2020

Tài liệu này sẽ được cập nhật khi thực hiện thử nghiệm bổ sung hoặc cho đến khi Intel® RAID Controller RT3WB080 không còn trong quá trình sản xuất. Mỗi bản phát hành của tài liệu sẽ bao gồm thông tin từ các bản phát hành trước. Phiên bản mới nhất của tài liệu này được đăng tải trên Internet.

Intel sẽ chỉ hỗ trợ bộ điều khiển RAID này khi được sử dụng trong một hệ thống được cấu hình bằng các bo mạch máy chủ được liệt kê và cấu hình với các phiên bản phần mềm RAID, BIOS hệ thống/chương trình cơ sở và các phiên bản hệ điều hành được thử nghiệm thành công. Thử nghiệm kỹ lưỡng đã được thực hiện Intel® RAID Controller RT3WB080 với bo mạch máy chủ Intel®, với các thùng ổ đĩa Intel và với các thiết bị của bên thứ ba được liệt kê trong tài liệu này. Nó không phải là thực tế để kiểm tra Intel® RAID Controller RT3WB080 trong mỗi sự kết hợp có thể của Bo mạch máy chủ, ổ đĩa bao vây, ổ cứng và ngoại vi. Các kết hợp mẫu đã được thử nghiệm để tăng thêm sự tự tin vào khả năng tương thích của chúng và mỗi thiết bị được liệt kê trong tài liệu này đã được thử nghiệm trong một hoặc nhiều cấu hình.

Vui lòng tham khảo Bo mạch máy chủ intel® và ma trận tương thích Intel® RAID Controller để xác định khả năng tương thích giữa các bo mạch máy chủ Intel và bộ điều khiển Intel RAID.

Lưu ýPhần cứng Intel® RAID Controller RT3WB080 đã được thử nghiệm và các danh sách hệ điều hành có kèm theo các giao diện SAS/SATA. RT3WB080 là một bộ điều khiển RAID chỉ SATA. Ổ đĩa cứng SAS không thể được sử dụng do chỉ giới hạn SATA của bộ điều khiển chính nó.

Phần cứng và danh sách hệ điều hành đã được thử nghiệm (PDF)icon
Dung lượng: 397 KB
Ngày: 2013 tháng 5
Xem xét lại: 6,2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*