Mô-đun quản lý từ xa Intel® Chương trình cơ sở 2 có thể ảnh hưởng đến Cập nhật bộ điều khiển hoán đổi nóng

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008094

15/07/2017

Cố vấn Kỹ thuật 892 (PDF) Biểu tượng PDF
Tài liệu này mô tả cách các sản phẩm Mô-đun quản lý từ xa Intel® 2 (Intel® RMM2) sử dụng chương trình cơ sở 5990, có thể ảnh hưởng đến các bản cập nhật Phần mềm điều khiển hoán đổi nóng. Các bản cập nhật chương trình cơ sở cho BMC không bị ảnh hưởng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần tư vấn kỹ thuật.

Tên tập tin: TA-892-2 RMM2 Firmware.pdf
Dung lượng: 18.6 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2008

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader