Tài liệu quy định dành cho bộ Intel® NUC DCCP847DYE

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008092

22/08/2018

Các chứng chỉ và tuyên bố bên dưới mô tả các nhãn hiệu pháp lý và thông tin về an toàn dành cho bộ Intel® NUC DCCP847DYE.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê ở đây. Bộ Intel NUC DCCP847DYE là một sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 493 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Giấy chứng nhận kiểm tra CBicon
Dung lượng: 114 KB
Ngày: ngày 21 tháng 4 năm 2015
Chứng nhận an toàn Trung Quốc CCC EMCicon
Kích thước: 3,67 MB
Ngày: ngày 14 tháng 10 năm 2013
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)icon
Dung lượng: 540 KB
Ngày: ngày 30 tháng 1 năm 2014
Tuyên bố EPEATicon
Dung lượng: 116 KB
Ngày: ngày 1 tháng 11 năm 2012
Tuyên bố về sự phù hợp của Intelicon
Dung lượng: 92 KB
Ngày: ngày 20 tháng 4 năm 2016
Tuyên bố Hàn Quốc KCCicon
Dung lượng: 414 KB
Ngày: ngày 26 tháng 8 năm 2016
Thư biến động dành cho các sản phẩm Intel® NUC
Tuyên bố về sự phù hợp của Mdds EU CE RoHSicon
Dung lượng: 246 KB
Ngày: ngày 26 tháng 6 năm 2013
Chứng nhận an toàn Mexico NOMicon
Dung lượng: 202 KB
Ngày: ngày 22 tháng 1 năm 2016
Chứng nhận an toàn EMC BSMI của Đài Loanicon
Dung lượng: 321 KB
Ngày: ngày 17 tháng 12 năm 2013
Chứng nhận an toàn Ukraina EMCicon
Dung lượng: 544 KB
Ngày: ngày 23 tháng 4 năm 2014
Giấy chứng nhận tuân thủ ulicon
Dung lượng: 389 KB
Ngày: ngày 8 tháng 1 năm 2014

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.