Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho Intel® RAID Controller RS25SB008

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008080

15/07/2017

Hướng dẫn sử dụng phần cứngicon
Hướng dẫn này là tham chiếu phần cứng và hướng dẫn sử dụng cho Intel® RAID Controller RS25SB008. Bao gồm hướng dẫn cài đặt hoàn chỉnh và thông số kỹ thuật.

Dung lượng: 1.159 KB
Ngày: ngày 2013 tháng 11
Xem xét lại: 4,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*