Số lượng bo mạch lắp ráp sản phẩm (PBA) cho Intel® Server Board SE7520BD2/SE7520BD2D2

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000008055

07/02/2020

Intel® Server Board SE7520BD2 sử dụng công nghệ bộ nhớ DDR 266/333:

 

Mã sản phẩmSố PBA
SE7520BD2SCSIC44686-xxx
SE7520BD2SATAC44689-xxx
SE7520BD2VC44688-xxx

 

Intel® Server Board SE7520BD2D2 sử dụng công nghệ bộ nhớ DDR2-400:

 

Mã sản phẩmSố PBA
SE7520BD2SCSID2D10350-xxx
SE7520BD2SATAD2D10351-xxx
SE7520BD2VD2D10352-xxx
Lưu ý

Bộ phim xxx đề cập đến bản chỉnh sửa của Bo mạch chủ.

Bạn có thể sử dụng hai cách để xác định số PBA của Bo mạch:

  • Số PBA của Bo mạch là trên hình dán trắng gắn liền với bo mạch. Số PBA là một định dạng 6 chữ số-3 con số.
  • Bạn cũng có thể thấy số PBA bằng cách truy cập cấu hình BIOS của Bo mạch.

    Hãy thực hiện theo các bước sau:
  1. Đi đến BIOS bằng cách nhấn < F2 >.
  2. Truy cập menu con quản lý hệ thống.
  3. Số PBA phải vào mục nhập của Bo mạch máy chủ .