Thông số kỹ thuật sản phẩm cho Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E và Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008038

28/06/2017

Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật này (TPS) cung cấp cho bạn chi tiết về kiến trúc và bộ tính năng của Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E và Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E.

Đối tượng mục tiêu cho tài liệu này là bất cứ ai muốn có được chi tiết về độ sâu của Intel® Server Board hơn so với những gì thường được cung cấp trong hướng dẫn người dùng của Bo mạch. Tài liệu kỹ thuật này nhằm mục đích hỗ trợ bạn hiểu rõ và tìm hiểu thêm về các tính năng cụ thể của Bo mạch.

Thông tin có sẵn trong đặc điểm kỹ thuật sản phẩm này bao gồm:

Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Intel® Server Board SE7221BK1-E

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Tên tập tin: se7221bk1tps. PDF
Dung lượng: 488 KB
Ngày: ngày 2005 tháng 9
Phiên bản tập tin: 1,5

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật Intel® Server Platform SR1425BK1-E

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Tên tập tin: sr1425bk1tps. PDF
Kích thước: 1,93 MB
Ngày: ngày 2004 Tháng 11
Phiên bản tập tin: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.