Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh cho Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSL/S5000XSL

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008010

12/03/2024

Tài liệu hướng dẫn bắt đầu nhanh cho phép khách hàng tham khảo nhanh về việc xây dựng Bo mạch Máy chủ Intel® bằng Khung máy chủ Intel®.

Mặt trước Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh icon
Tên tập tin: D36218-003-S5000PSL-QSUG-Front-outline.pdf
Dung lượng: 4,527,809 bytes
Ngày: Tháng Năm 2008
Phiên bản: D36218-003

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh Quay lại icon
Tên tập tin: D36218-003-S5000PSL-QSUG-Back-outline.pdf
Dung lượng: 4,177,939 bytes
Ngày: Tháng Năm 2008
Phiên bản: D36218-003

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*