Bật Chức năng RAID trên Hệ thống Bo mạch máy chủ Intel® S5000PAL

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000007985

07/02/2020

Bảng sau liệt kê các tùy chọn và yêu cầu RAID để kích hoạt các tùy chọn đó cho Bo mạch máy chủ Intel® S5000PAL cụ thể và các cấu hình khung bảng giữa tương thích.
 

Chức năng RAID Kích hoạt qua Bảng mạch S5000PAL/XAL Hệ thống SR1500AL
W/ Bảng nối Thụ động
(Không Bảng giữa)
Hệ thống SR1500ALSAS
W/ Bảng nối đa năng Hoạt động
(Không Bảng giữa)
Hệ thống SR2500ALBRP
W/ Bảng giữa thụ động
Hệ thống SR2500ALLX
W/ Bảng giữa hoạt động
Hệ thống SR1550AL
W/ Bảng giữa thụ động
Hệ thống SR1550ALSAS
W/ Bảng giữa hoạt động

Công Nghệ II Embedded Server RAID

Nhúng SATA RAID 0/1/10 (ESB2) Cài đặt BIOS 6 Cổng SATA trên Bo mạch Máy chủ Sử dụng 3 Cổng SATA Không rõ Sử dụng 6 Cổng SATA Không rõ Sử dụng 6 Cổng SATA na
Nhúng SATA RAID 5 (ESB2) AXXRAKSW5
(Lệnh Tùy chọn)
  Key Header trên Bo mạch Máy chủ Không rõ Key Header trên Bo mạch Máy chủ Không rõ Key Header trên Bo mạch Máy chủ Không rõ
Nhúng SAS RAID 0/1/10 (1064-e) Cài đặt BIOS   Không rõ 3 Cổng SAS &
Chip SAS trên Bảng nối đa năng hoạt động 1U
Không rõ Không rõ Không rõ Không rõ
Nhúng SAS RAID 5 (1064-e) AXXRAKSW5
(Lệnh Tùy chọn)
  Không rõ Key Header,
3 Cổng SAS &
Chip SAS trên Bảng nối đa năng hoạt động 1U
Không rõ Không rõ Không rõ Không rõ
Nhúng SAS RAID 0/1/10 (1068) Cài đặt BIOS   Không rõ Không rõ Không rõ 6 Cổng SAS &
Chip SAS trên Bảng giữa hoạt động
Không rõ 6 Cổng SAS
Chip SAS trên Bảng giữa hoạt động

RAID Máy chủ tích hợp Intel®

Tích hợp SAS RAID 0/1/5/10/50
LSI1068 & IOP80333
AXXRAK18E
Lệnh Tùy chọn
Yêu cầu DIMM
  Không rõ Không rõ Không rõ Ổ cắm chính và chip SAS trên Bảng giữa hoạt động Không rõ Ổ cắm chính và chip SAS trên Bảng giữa hoạt động
Lưu ý AXXRAK18E yêu cầu bộ nhớ cache RAID qua AXXMINIDIMM