Phần cứng và danh sách hệ điều hành được thử nghiệm cho Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E và Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007909

30/06/2017