Bộ tải ổ cứng 2,5 inch: tương thích với khung máy® Intel và danh sách hệ thống

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007895

07/02/2020

Bộ 2,5 inch Hard Drive Carrier AXX25DRVADPTR tương thích với:

 

Khung máy chủ Intel® tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® tương thích
SC56001SR1600UR3
SC56502SR2600UR3
 SC5650BCDP2
 SC5650HCBRP2
 SC5650SCWS2


   

Ghi chú
  1. Yêu cầu bộ lắp ráp Cage Intel® bảng AXX6DRV3GR, AXX6DRV3GEXP, AXX4DRV3GR, hoặc AXX4DRV3GEXP
  2. Yêu cầu bộ lắp ráp lồng bảng Intel AXX6DRV3GR hoặc AXX6DRV3GEXP
  3. Các phiên bản hoán đổi nóng của hệ thống được hỗ trợ

 

Chủ đề liên quan:
hướng dẫn cài đặt bộ vận tải ổ cứng 2,5 ' ' dành cho Khung máy chủ Intel®/hệ thống