Hướng dẫn dịch vụ dành cho Khung máy chủ Intel® SC5650

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007879

29/06/2017

Hướng dẫn dịch vụ (PDF)icon
Tài liệu này được ghi cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm về xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa Khung máy chủ Intel® SC5650.

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan ngắn gọn về các tính năng của khung vỏ
  • Danh sách phụ kiện và các thành phần khác
  • Khắc phục sự cố thông tin và hướng dẫn về cách thêm và thay thế các thành phần trên Khung máy chủ Intel®Tên tập tin: E55434-004_SC5650_ServiceGuide. PDF
Kích thước: 5,87 MB
Ngày: ngày 2010 tháng 4

 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.