Có gì trong hộp cho Bộ công cụ Intel® NUC DC3217IYE

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007858

12/05/2023

Các vật phẩm sau đây bao gồm trong hộp:

  • Bộ công cụ Intel® NUC DC3217IYE, với các thành phần sau đây đã được cài đặt:
    • Bo mạch Intel® NUC D33217GKE, với bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U được hàn 2
    • Hai ăng-ten không dây
  • Bộ điều hợp nguồn 19V
  • Khung VESA với bốn vít tường và hai vít khung
  • Áp phích tích hợp

Các vật phẩm sau đây không có trong hộp và phải được cung cấp riêng:


Không bao gồm dây thành bộ đổi nguồn. Dây treo tường có sẵn tại nhiều trang Internet để sử dụng ở nhiều quốc gia. Đầu nối trên dây là loại C6 cắm vào bộ điều hợp nguồn loại C5. Nó là loại 3 phích cắm còn được gọi là kết nối cloverleaf.