Tài liệu quy định dành cho bộ Intel® NUC D34010WYK

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007850

22/08/2018

Các chứng chỉ và tuyên bố bên dưới mô tả các nhãn hiệu quy định và thông tin về an toàn cho bộ Intel® NUC D34010WYK và D34010WYKH.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu chứng nhận bổ sung không được liệt kê tại đây. Bộ Intel NUC D34010WYK là một sản phẩm L6-một bộ tích hợp bổ sung các thành phần (bộ nhớ và ổ đĩa) và hệ điều hành. Intel không cung cấp các chứng nhận bổ sung cụ thể cho các sản phẩm L6. Các tích hợp ở những khu vực đó phải cung cấp chứng nhận bắt buộc.

Chứng nhận và khai báo cho bộ Intel® NUC D34010WYK và D34010WYKH
Châu Úc/New Zealand ACMA RCM sDoC icon
Dung lượng: 493 KB
Ngày: ngày 2017 tháng 10
Giấy chứng nhận kiểm tra CBicon
Dung lượng: 114 KB
Ngày: ngày 21 tháng 4 năm 2015
Chứng nhận an toàn Trung Quốc CCC EMCicon
Kích thước: 1,55 MB
Ngày: ngày 14 tháng 10 năm 2013
Chứng nhận Demkoicon
Dung lượng: 378 KB
Ngày: ngày 9 tháng 1 năm 2014
Tuyên bố về sự phù hợp của Intelicon
Dung lượng: 86 KB
Ngày: ngày 20 tháng 4 năm 2016
Thư biến động dành cho các sản phẩm Intel® NUC
Giấy chứng nhận tuân thủ ulicon
Dung lượng: 389 KB
Ngày: ngày 8 tháng 1 năm 2014

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

   
Chứng nhận và khai báo cho bộ Intel® NUC D34010WYK
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)icon
Dung lượng: 540 KB
Ngày: ngày 9 tháng 2 năm 2014
Chứng nhận chấp nhận VCCI EMC Nhật bảnicon
Dung lượng: 285 KB
Ngày: ngày 22 tháng 10 năm 2013
Tuyên bố về sự phù hợp của Mdds EU CE RoHSicon
Dung lượng: 246 KB
Ngày: ngày 31 tháng 10 năm 2013
Chứng nhận an toàn Mexico NOMicon
Dung lượng: 202 KB
Ngày: ngày 22 tháng 1 năm 2016
Chứng nhận EMC MSIP Hàn Quốcicon
Dung lượng: 800 KB
Ngày: ngày 6 tháng 9 năm 2013
Tuyên bố về sự phù hợp của Ukrainaicon
Dung lượng: 897 KB
Ngày: ngày 23 tháng 1 năm 2014
Chứng nhận an toàn Ukraina EMCicon
Dung lượng: 544 KB
Ngày: ngày 23 tháng 4 năm 2014

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

   
Chứng nhận và khai báo cho bộ Intel® NUC D34010WYKH
Chứng nhận EAC liên minh hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan)icon
Dung lượng: 540 KB
Ngày: ngày 30 tháng 1 năm 2014
Tuyên bố về sự phù hợp của Mdds EU CE RoHSicon
Dung lượng: 248 KB
Ngày: ngày 31 tháng 10 năm 2013
Chứng nhận an toàn Mexico NOMicon
Dung lượng: 211 KB
Ngày: ngày 30 tháng 1 năm 2015
Chứng nhận EMC MSIP Hàn Quốcicon
Dung lượng: 1.529 KB
Ngày: ngày 6 tháng 9 năm 2013
Chứng nhận an toàn EMC BSMI của Đài Loanicon
Dung lượng: 321 KB
Ngày: ngày 17 tháng 12 năm 2013
Tuyên bố về sự phù hợp của Ukrainaicon
Dung lượng: 544 KB
Ngày: ngày 23 tháng 1 năm 2014

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.