Hướng dẫn dịch vụ cho gia đình Khung máy chủ Intel® P4000S

Tài liệu

Xử lý sự cố

000007847

06/09/2018

Hướng dẫn dịch vụ (PDF)icon
Hướng dẫn sử dụng này được ghi cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa Khung máy chủ Intel® này. Tài liệu này cung cấp cho bạn:

  • Tổng quan ngắn gọn về các tính năng của Bo mạch/khung
  • Danh sách các phụ kiện hoặc các thành phần khác mà bạn có thể cần
  • Thông tin khắc phục sự cố
  • Hướng dẫn làm thế nào để thêm và thay thế các thành phần trên Khung máy chủ Intel® P4000S Family

Tên tập tin: G20364004_P4000S_SG. PDF
Kích thước: 4,96 MB
Ngày: ngày 2012 tháng 4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.