Hướng dẫn sử dụng phần cứng dành cho Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007835

20/07/2017

Hướng dẫn sử dụng phần cứng (PDF)icon
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cài đặt và thông số kỹ thuật của cấu phần chính.

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 (BBU) là một phụ kiện tùy chọn cho các bộ điều khiển RAID đã chọn. BBU duy trì các nội dung của DIMM RAID nếu sức mạnh giảm xuống dưới đây thông số kỹ thuật. Nó đảm bảo rằng sau một sự cố điện năng hoặc sự kiện gây tử vong khác, tất cả dữ liệu trên bộ nhớ đệm RAID DIMM được xóa thành các ổ đĩa cứng.

Kích thước: 1,12 MB
Ngày: ngày 2011 tháng 10
Phiên bản tập tin: 2,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*