Phần cứng và danh sách hệ điều hành đã được thử nghiệm dành cho hệ thống lưu trữ® Intel SSR212PP

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007812

14/07/2017

Danh sách các hệ điều hành và phần cứng đã được thử nghiệm (PDF) icon
Tài liệu này nhằm cung cấp cho người dùng hệ thống lưu trữ Intel® SSR212PP với hướng dẫn cho các hệ điều hành khác nhau và các thiết bị ngoại vi được Intel thử nghiệm trên nền tảng này.

Tài liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật khi các hệ điều hành và thiết bị ngoại vi mới được kiểm tra hoặc cho đến khi hệ thống lưu trữ Intel SSR212PP không còn trong quá trình sản xuất. Mỗi bản phát hành mới của tài liệu sẽ trình bày thông tin Cập Nhật cũng như tiếp tục cung cấp thông tin từ các phiên bản trước.

Intel sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ cho các bộ điều hợp này và các thiết bị ngoại vi theo cấu hình hệ thống được chỉ định (sửa đổi BIOS và phần mềm hệ thống) và các phiên bản hệ điều hành mà chúng đã được thử nghiệm.
 

Tên tập tin: SSR212PP_THOL_11. PDF
Dung lượng: 1,84 KB
Ngày: ngày 2006 Tháng 11
Xem xét lại: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.