Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Khung máy chủ Intel® SC5600

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000007798

14/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm (PDF)icon
Thông số kỹ thuật này nêu chi tiết bộ tính năng của Khung máy chủ Intel® SC5600, khung máy chủ được thiết kế cho các sản phẩm Intel® Server Board.


Tên tập tin: E39532_003_SC5600_TPS_Rev_1.1. PDF
Kích thước: 1,77 MB
Ngày: ngày 2010 tháng 4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.